nieuws Stichting Kinderdagopvang Amersfoort (SKA) slaagt voor “Nederlands op de Werkvloer-2”
Groep Beweging3.0 blij met diploma!

Begrijpen en begrepen worden!
Edact verzorgt gerichte bedrijfsopleidingen en trainingen op het gebied van (Nederlandse) taalbeheersing en computervaardigheden. Succesvolle beroepsopleiding voor volwassenen vergt volgens ons een zeer nuchtere no-nonsense benadering: op de werkvloer moet het “werken”. Ons uitgangspunt daarbij is om cursisten praktijkgericht op te leiden en/of te begeleiden, zodat zij zelfstandiger en vakbekwamer kunnen werken.

De opleidingen en trainingen kunnen groepsgewijs plaatsvinden, maar ook op individuele basis. De persoonlijke training laat nog meer ruimte voor maatwerk toe, waarbij eveneens binnen een korter tijdspad naar het gewenste eindresultaat gewerkt kan worden.

Centraal in onze benadering staat onze doelstelling “begrijpen en begrepen worden”, want met goede communicatie valt of staat elk bedrijfsproces!

Als laatste verzorgt Edact coaching als onderdeel van een breder begeleidingstraject c.q. persoonlijk ontwikkelingsplan.