Het Europees Referentiekader voor Talen

Opleiden is prima, zo lang de resultaten maar meetbaar zijn en bij voorkeur ook erkend.

Precies om deze reden is het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), vrij vertaald: het Europees Referentiekader voor Talen, opgezet.

Het Referentiekader biedt een eenduidig raamwerk van niveaus met betrekking tot de beheersing van een taal. Niet alleen is deze indeling enorm behulpzaam voor docenten bij het afstemmen van de lesstof, maar ook werkgevers of personeelsfunctionarissen kunnen hierdoor aan functieomschrijvingen een minimaal wenselijk taalbeheersingniveau koppelen.

Edact kan door middel van een intake-sessie het actuele niveau van een kandidaat bepalen en op basis hiervan samen met de opdrachtgever het opleidingstraject afstemmen.

Niveaus

Het CEFR bestaat uit drie brede niveaus van taalvaardigheid: A, B en C. Elk niveau wordt in twee delen gesplitst; een beginners gedeelte en een gevorderd gedeelte. Het ziet er als volgt uit:

  • Niveau A1 (beginniveau) en A2 is de beginnende taalgebruiker met een geringe taalvaardigheid.
  • Niveau B1 en B2 is de onafhankelijke taalgebruiker met een middelmatige taalvaardigheid.
  • Niveau C1 en niveau C2 (hoog vaardigheidsniveau) is de vaardige taalgebruiker met een grote taalvaardigheid. Niveau C2 kan echter pas bereikt worden na een academische opleiding in de (vreemde) taal of een aantal jaar leven en werken in het land van de vreemde taal.

Deze niveau-indeling dekt het hele gebied van het leren van een (vreemde) taal en omhelst de vaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Het leersysteem werkt cumulatief, dat wil zeggen dat het niveau pas bereikt is, wanneer elke vaardigheid geheel beheerst wordt.

Voor gedetailleerde informatie over de verschillende niveaus.