"Zelfvertrouwen is de grondslag voor adequaat optreden."
Ralph Waldo Emmerson

Actie geeft reactie!
Onze coaching is erop gericht inzicht te geven in de eigen acties en de reacties van anderen hierop. De begeleidingstrajecten zijn gericht op het bouwen aan zelfvertrouwen; persoonlijke groei en persoonlijke effectiviteit staan hierbij centraal.

Coaching

Een coachingstraject is een persoonlijk leer- en ontwikkeltraject in uw werk. Indien er een ontwikkelingsvraag speelt is een persoonlijke coach te overwegen. De coach begeleidt de vraag met behulp van werkvormen die leiden tot vergroten van bewustzijn, nieuwe inzichten, het leren of verbeteren van vaardigheden en/of het vinden van oplossingen voor persoonlijke vragen.

Ontwikkelingsvragen die centraal kunnen staan in een coachingstraject zijn bijvoorbeeld: “hoe kan ik beter omgaan met werkdruk”, “hoe kan ik effectief delegeren”, “hoe kan ik gemakkelijker met lastige klanten of medewerkers communiceren”, “hoe zorg ik ervoor dat ik niet in conflict kom”, “hoe kom ik erachter wat ik eigenlijk wil in mijn werkzame leven”?

De coach begeleidt bij het vinden van oplossingen voor de persoonlijke vragen en geeft ondersteuning bij het aanleren van ontbrekende vaardigheden.

Het coachingstraject

Elk coachingstraject bestaat uit een cyclus die begint met een intakegesprek en een aantal vervolggesprekken. De duur van de cyclus is afhankelijk van het doel dat tijdens de intake wordt bepaald. Na afloop van de gesprekken vindt een evaluatie plaats en wordt het traject afgesloten of worden er vervolgafspraken gemaakt.

Coaching voor leidinggevenden

De effectiviteit van de organisatie, afdeling of werkeenheid wordt sterk bepaald door de persoonlijke effectiviteit van de manager. Door management coaching wordt de manager bewust van eigen functioneren. Het kennen en verbeteren van de eigen kwaliteiten vormt het vertrekpunt voor de invulling van leiderschap.

Management coaching is daarom juist geschikt voor leidinggevenden of andere personen die weinig sparrings- of klankbordmogelijkheden hebben in hun eigen werksituatie.