Nieuwsoverzicht

Groep Stichting Kinderdagopvang Amersfoort (SKA) slaagt voor “Nederlands op de Werkvloer-2”

Juni 2009 - De cursisten van SKA hebben vlak voor de zomervakantie hun vervolgcursus “Nederlands op de Werkvloer - 2” afgesloten.

 

In deze 2e cursus lag de nadruk meer op schrijven en spreken (het voeren van gesprekken met ouders) en verdieping van grammatica.

De cursus werd in stijl afgesloten. Eén van de oefeningen tijdens de lessen was namelijk een schrijfopdracht aan de hand van een plaatje: 'Schrijf op wat je ziet'. De laatste opdracht was het schrijven van een instructie (een recept). Het gerecht is thuis gemaakt en meegenomen voor het afscheid van de cursus.

Groep Beweging3.0 blij met diploma!

April 2009 - Eindelijk was het dan zover! Na 12 lessen en een eindtoets van alle taalaspecten volgens het Raamwerk Nederlands, ontvingen de trotse leerlingen van Beweging3.0 hun diploma voor de gevolgde basiscursus “Nederlands op de Werkvloer”.

De duidelijk zichtbare resultaten die de afdelingsmanagers konden vaststellen, maar zeker ook het enthousiasme en motivatie van de cursisten, hebben Beweging3.0 doen besluiten de groep meteen door te laten stromen naar de vervolgcursus. Een groter compliment was voor alle betrokkenen niet mogelijk!