"De belemmering tussen denken en doen ben jezelf."
onbekend

Van groep tot individueel of persoonlijk

Edact verzorgt een breed spectrum van Bedrijfsopleidingen, individuele Trainingen en Coaching. In het geval van de bedrijfsopleidingen en trainingen betreft het taalopleidingen (CEFR normering) en computervaardigheden (ECDL normering)

Onze (in-company) bedrijfsopleidingen richten zich op groepen tot maximaal 14 medewerkers. Doordat het gaat om cursisten vanuit één bedrijf of instelling, kan hiermee bij het samenstellen van de inhoud en het te gebruiken oefenmateriaal optimaal rekening gehouden worden.

Individuele trainingen zijn zeer geschikt indien de opleidingswensen niet binnen de standaardcursussen te realiseren zijn en/of er snelle voortgang geboekt moet worden. Deze trainingen zijn zowel qua inhoud als lesschema geheel op de behoeftes van de cursist en de wensen van de opdrachtgever af te stemmen.

Onze coaching is erop gericht inzicht te geven in de eigen acties en de reacties van anderen hierop. De begeleidingstrajecten zijn gericht op het bouwen aan zelfvertrouwen; persoonlijke groei en persoonlijke effectiviteit staan hierbij centraal.