"Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien dan onthoud ik het misschien.
Laat het me beleven en ik zal het begrijpen."
Confucius

Praktisch, persoonlijk en beleven!
Een opleiding van Edact betekent niet saai in de schoolbanken zitten. Leren door doen, op een interactieve manier is onze aanpak. Onze docenten zorgen voor een dynamische leeromgeving, waarbij de cursisten zien dat ze ook van elkaar veel kunnen leren…niet onbelangrijk als je collega’s bent!

Kenmerkend voor onze aanpak is:

Focussen op kansen en sterke kanten; iedere deelnemer heeft unieke “bagage”. De deelnemers staan centraal: de ontwikkeling van de deelnemer staat centraal, niet de syllabus. Een praktische, vraaggestuurde en resultaatgerichte aanpak.

In onze werkwijze hebben we ons laten inspireren door de psycholoog Kolb. Volgens hem zijn er vier verschillende leerstijlen te onderscheiden. Een leerstijl is de manier waarop iemand leert. Te onderscheiden zijn: doeners, denkers, bezinners en de beslissers.

Hoewel iedereen gebruik maakt van alle vier de leerstijlen, is er volgens Kolb meestal sprake van één of twee overheersende leerstijlen. Gegeven onze doelgroep heeft Edact haar materiaal afgestemd op de zogenaamde “doeners”; door te experimenteren wordt de lesstof concreet ervaren.

Tijdens iedere les staat een onderwerp centraal dat kort theoretisch wordt toegelicht. Daarna wordt er veel aandacht en tijd besteed aan het in de praktijk brengen van deze kennis, aan de hand van veel praktische en werkomgeving gerelateerde voorbeelden. Natuurlijk speelt ook het in de groep experimenteren met de zojuist opgedane informatie een belangrijke en stimulerende rol!