"Kennis is van geen waarde, tenzij je hem in de praktijk brengt."
Heber J. Grant

Iedere cursus(ist) is uniek!

Zowel voor haar bedrijfsopleidingen als trainingen streeft Edact ernaar haar cursussen zo goed mogelijk af te stemmen op het niveau en omgeving van de deelnemers. Belangrijk blijft dat zij gemotiveerd blijven de cursus te volgen en met een maximaal resultaat afsluiten. Uniek voor het Edact cursusmateriaal is dat wij geen twee dezelfde opleidingen verzorgen. Het is onze ervaring dat indien werkomgeving gerelateerde teksten en voorbeelden (werkvoorschriften, procedures) worden gebruikt, dit de relevantie van de opleiding en daarmee de motivatie sterk ten goede komt.

Lesopbouw

Vanzelfsprekend hebben onze cursussen qua inhoud een vaste “rode draad”, maar tijdens de eerste les wordt een persoonlijk programma samengesteld. Afhankelijk van dit programma wordt tijdens de lessen de nadruk gelegd op die onderdelen die individueel aandacht nodig hebben.

Tijdens iedere les staat een onderwerp centraal dat kort theoretisch wordt toegelicht. Daarna wordt er veel aandacht en tijd besteed aan het in de praktijk brengen van deze kennis, aan de hand van veel praktische en werkomgeving gerelateerde voorbeelden. Natuurlijk speelt ook het in de groep experimenteren met de zojuist opgedane informatie een belangrijke en stimulerende rol!

Terugkoppeling en evaluatie

Waar mogelijk laten we de cursisten reflecteren op wat ze tijdens de lessen hebben geleerd. Het geeft zowel de cursist als de cursusleider inzicht in de vorderingen die plaats hebben gevonden. Motiverend voor beiden!

Halverwege en aan het eind van de cursus vindt er een evaluatie en terugkoppeling naar de opdrachtgever plaats.